Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
 

 

NUCH DUCH Birgit "Shiba"

 

Født 29.10.04 - 08.10.10
reg.nr: 23793/04

Patellaluksasjon 0/0
AD:AA /HD:AA

April 09 Testet for Hypothyreose:
T4, TSH innenfor referanseområdene
Mental testet 30.03.08

Eier: Nina Sæbye

NUCh DUCh Birgit av Geehrbacch "Shiba" ble dessverre avlivet pga adferds forandringer mot oss.
Vi savner henne veldig hun var en veldig god og snill tispe mot folk å hadde masse personlighet.

Shiba var en utrolig god mor for sine valper, det er ikke mange tisper som jeg har hatt som har gulpet opp maten sin,
for så gi maten valpene sine slik de gjør i naturen men det gjorde Shiba.
Hun har hatt 3 valpe kull det ble tilsammen 17 valper, på første kull fikk hun 7 valper 6 tisper og 1 hannhund, hun ble parret men han hannhund i Danmark.

På kull nr to reiste jeg til Østerrike og brukte en nydelig hannhund,her ble det født 5 valper 1 hannhund og 4 tisper.
Vi har beholdt en tispe fra dette kullet som heter N UCH FINJW-09 NORDJV-09 NORDV-09 Redlance's Izzy

På kull nr tre brukte vi en hannhund som er importert fra Danmark her ble det født 5 valper 3 tisper og 2 hannhunder.

 

 
Stamtavlen til NUCH DUCH Birgit "Shiba"


  

23793/04
NUCh DUCh Birgit av Geehrbacch

 

Patellaluksasjon 0/0
AD:AA /HD:AA

 

Mental testet 30.03.08

S55841/2001

INT NORDCH FINCH NV-04
Leiionspitz Chirac
Patellaluksasjon 0/0
HD: A /AD: Ua
EPI: U.a

Mental testet 3:a på skudd

S 14093/2001

S N UCH NV-01
Rhone Des Chevaloupsgreg
HD: A

LOF1977/416

INTUCH BELGCH LUXCH
Lyvan Des Chevaloupsgreg

LOF1439/408

Hypso D'eurasia Dreams

S58557/96

SUCH NUCH NV-99
Söskärs Aska
HD: A

KZG93036

Ajus Vom Paulsberg

S58397/96

Elinka V Rudenstein

24049/99

NUCH Binna Av Nixenspitze

Patellaluksasjon 0/1
HD: B AA:A

Avlivet: Leverkref Mage kreft
(Rød)

S51602/95

Zeldas Pop Up

S57566/94

FIN UCH S UCH
Dino Von Der Eichenlohe
HD: A

S57566/94

INTUCH FINUCH ESTCH SUCH
Cherry Zur Rönneburg
HD: A

S10637/96

NORD UCH NV-96-00
Zelda's Filifjonkan
HD: A

SF25565/89

FINUCH
Alf Vom Dreiländereck
HD: A

S53899/95

Leoniitan Natalie
HD: AA

 

 

 

 

 

Mentalbeskrivelse(MH) av Shiba


Shiba har gjennomført MH test i Sotra brukshundklubb 30.03.08 det var 3 Eurasiere med på denne testen og alle sammen lå ganske likt på resultatene.

 

Formål med testen
- Beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett.

Deltakelse
- Hundens skal væere fylt 10 mnd senest på prøvedag og ikke være eldre enn 3 år.

Definisjon
- I testbanen plasseres det ut gjenstander eller momenter som er ment å skulle løse ut en handling hos hunden.
utformingen må være slik at den løser ut adferd dra det/de adferdsrepertoar som er ønskelig og beskrive.

Dommerne skal beskrive hundens adferd som de ser ved de forskjellige momentene etter et fastlagt skjema uavhengig rase.

Inne på Genetika i sverige ligger det en beskrivningsprotokoll MH som er utarbeidet, med spindel.
Denne laget på snittet av 45 gjenomførte MH testede eurasiere.

Det er opptil raseklubbene og lage en ønsket mal for sin rase malen kan være forskjellig fra rase til rase.
En Eurasier feks er ingen brukshund så den har bla ingen lek og den har skal heller ikke ha jakt lyst osv.

 

  1 2 3 4 5
1a kontakt
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller biteforsøk
Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna. Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna Tar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert Intensiv kontakt atferd Mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b kontakt
Samarbeide
Følger ikke med. Tross gjentatt lokking Følger med motvillig. Trekker annen retning Følger med hele Veien. Nøytral Følger med villig.Engasjert Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.
1c KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk. Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører Aksepterer. Nøytral Aksepterer, svarer med kontaktatferd Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører
2a LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. Starter langsomt Men blir aktiv Leker aktivt, starter raskt Leker veldig aktivt, starter veldig raskt
2b LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper forsiktig,Eller nyper i gjenstand Griper direkte med hele munnen Griper direkte. Hugger i gjenstanden
2c LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot Biter - drar i mot- slipper - nytt tak Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper
3a JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter, men avbryter Starter eller løper langsomt. Kan øke farten Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet Starter direkte, løper forbi byttet. Kan snu
3b JAKT
Griping
Overser byttet,Springer ikke frem Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse Griper direkte. Slipper Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder
4AKTIVITET Er uoppmerksom/uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger Er oppmerksom og mest rolig. Enkelte aktivitetsøkninger Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig Er urolig. Veksler mellom aktiviteter
5a avst.lek Interesse Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert. Følger fig. uten avbrudd Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b AVST.LEK Truer/aggresjon Ingen bjeff, eller knurring Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del
5c AVST.LEK Nyskjerrighet Går ikke til Figurant. Uinteressert Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand Går frem når figurant gir seg til kjenne Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse Går frem direkte til fig. uten hjelp
5d AVST.LEK Lekelyst Viser ingen interesse Leker ikke, men viser interesse Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke
5e AVST.LEK Samarbeide Viser ingen interesse Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med figurant når den er aktiv Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig Oppfordrer passiv fig. til videre lek
6a OVERRASKELSE Redsel Stanser, kort stopp Huker seg, og stanser Gjør unnamanøver uten å vende seg bort Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd Viser noe trusselatferd Viser trusselatferd over lengre tid Viser trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE
Nyskjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem Går frem når fører setter seg på Huk og prater med Kjeldress og roper på hunden Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen Går frem ti kjeldressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel Ingen tempoforandring/ unnamanøver Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre utslag ved 2 passering Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE Gjenstående interesse Ingen interesse for kjeldressen Stanser/lukter ser på kjeledressen minst 1 gang Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger Biter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer
7a LYDFØLS
Redsel
Stanse, kort stopp Huker seg og stanser Gjør unnamanøver, uten å vende seg bort. Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b LYDFØLS Nyskjerrighet Går ikke frem Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Går frem til skrammelet når fører står vedsiden Går frem til skrammelet Når fører har Gått halve Distansen Går frem til skrammelet uten hjelp
7c LYDFØLS
Vedvarende redsel
Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer
7d LYDFØLSE Vedvarende interesse Ingen interesse for lydkilden Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen trusselatferd Noe trusselatferd Viser trusselatferd over lengre tid Viser stor trusselatferd, og noen angrep Viser trusselatferd og flere angrep
8b SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Kontollerer/viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
8c SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører Oppholder seg mest foran eller ved siden av fører, avstandsregulering Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet
8d SPØKELSER
Nyskjerrighet
Går frem når fører har tatt av fig. drakta Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden Går frem til spøkelse når fører står ved siden av Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstand Går frem til spøkelse uten hjelp
8e SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna Besvarer kontaktforsøk Tar selv kontakt- Balansert Intensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe
9a LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker – starter langsomt men blir aktiv Leker aktivt, starter raskt Leker veldig aktivt, starter veldig raskt
9b LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser først på gjenstand Griper forsiktig, Eller nyper i gjenstand Griper direkte med hele munnen Griper direkte, hugger i gjenstanden
10 SKUDD Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd