Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
 

Nye utstillings regler fra Norsk Kennel klub 2011

Ingen land har identiske utstillingsregler - det gjør det ganske vanskelig å sammenligne utstillingsresultater på tvers av landegrensene.

Man har ikke først lært seg de siste endringene før det kommer nye. Nå skal de nordiske kennelklubbene prøve å innføre like utstillingsregler i alle de nordiske landene. Her kan du se de største endringene.


De største endringene er at HP (hederspremie) blir borte på juniorer, unghunder og veteraner og 1. og 2. premie nå splittes opp i tre ulike kvaliteter som får de internasjonale betegnelsene: Excellent, Very good og Good.


Slik blir de nye premiegradene

1. premie og 2. premie deles altså i tre med følgende definisjoner:

Excellent (Utmerket)
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.
 
Very Good (Meget God)
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.

Good (God)
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

Sufficient (Godtagbar)
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.


0 premie eller KIP

0. premie (diskvalifisert)
Skal tildels hund som:

  • Eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.

  • Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.

  • Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.

  • I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs.om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.

KIP (kan ikke premieres)
Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles "kan ikke premieres" (KIP). Eksempel på det er om hunden har åpenbare mangler i oppvisnings- og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikkert bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige å bedømme.


CK forblir, men endrer definisjon

Tidligere var CK forkortelse for certifikatkvalitet. Nå blir betegnelsen certifikatkvalitet (CK) endret til championatkvalitet (CK).

Utdeling av HP forsvinner fra alle klasser bortsett fra avls- og oppdrettsklasser. For veteraner vil Excellent kvalifisere for deltakelse i finale for beste veteran.


Cert og reserve cert

For raser hvor det stilles nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert, vil beste plasserte hund i Beste hannhund / Beste tispeklasse som innehar brukskravet, tildeles certet uansett hvilken klasse hunden har vært påmeldt i. Norske utstillingschampions får ikke utdelt cert.

Innføring av reserve-cert (res-Cert)
Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert. Også vinneren av reserve-cert må tilfredsstille nasjonale jakt- og brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd for rasen. Reserve-certsløyfen er lyseblå.
 
Hvilende cert
Det innføres også hvilende cert i alle nordiske land. Dette innebærer at en hund som har oppnådd cert i junior- eller unghundklassen i et eller flere nordiske land, vil bli champion i de landene den har oppnådd cert den dagen den vinner sitt kvalifiserende cert i ett av landene etter fylte 2 år.


Hva vil dette bety for de fleste i praksis?

Først og fremst må du lære deg at det nå finnes fire premiesløyfer fra kvalitetsklasse - rød, blå, gul og grønn. Det skulle være enkelt siden vi har hatt disse fargene på de fire som ble plassert i konkurranseklassene.

Det som er viktigere å huske på er at en gul sløyfe nå er en middels til dårlig blåsløyfe etter det gamle systemet, mens en blåsløyfe er en god blåsløyfe til en dårlig rødsløyfe.

Den røde sløyfen vil derfor bli vanskeligere å få! CK vil trolig i alt vesentlig bli som før ved at det er kun de beste med rød sløyfe som kan få denne.

Jeg synes det er bra med en ytterligere oppdeling i kvalitetsklasser da det i dag ofte er lite som skiller en dårlig 1. premiehund fra en god 2. premiehund - nå vil disse hundene som på en måte faller mellom to stoler få en egen klasse.

Det som nok blir litt ekstra stas er et reserve cert. Plassen bak certet er alltid den sureste plassen som finnes, og selv om et reservecert i de aller fleste tilfellene ikke kan brukes til noe som helst, så er det i hvert fall et lite plaster på såret...
Kilde: Norsk Kennel Klub