Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
 

NUCH FINJW-09 NORDJV-09 NORDV-09 Redlance's Izzy

 

Født 05.07.08 - reg.nr: 019639/08
Hun har hatt 1 valpekull

Oppdretter: Nina Sæbye
Eier: Nina Sæbye

Izzy er datter av Shiba og Aristoteles-Azzurro von Askaban som bor i Østerrike.
Hun er en herlig kosejente med masse sjarm og utstråling. Er alltid i godt humør, logrer med halen når vi ser på henne.
Izzy er veldig glad i mennesker å snill mot andre dyr. Hun bor hjemme sammen med oss.
Vi har stilt henne noen ganger på utstilling og hun har fått noen flotte resultater hun ble blant annet
NUCH FINJW-09 NORDJV-09 NORDV-09 :-)

Izzy har hatt et valpe kull med 8 flotte valper som dere kan se under valpekull på hjemmesiden K kull
Vi planlegger et nytt valpekull i 2012

 

 

 
Stamtavlen til NUCH FINJW-09 NORDJV-09 NORDV-09 Redlance's Izzy


  

019639/08
NUCH FINJW-09 NORDJV-09 NORDV-09 Redlance's Izzy

 

AD:AA /HD:AA
Patellaluksasjon 0/0
T4, TSH TGAA Fritt
Øyenundersøkt ok
Mental testet 12.06.10

Farge:(Rød

 

ØHZBEU 817

Aristoteles-Azzurro von Askaban
HD:A
Øyenlyst: U.a
Patella/Knee:0/0

Farge: Rød

 

ØHZBEU 652

Cedric von Ragnvald
HD:A

Rød/ viltfarget

 

Aved von der Dorenburg
ZG 93086
HD/:A

A-Jugenchamp
Bellina von Casvalon ZG 93086
HD:A
Rød/Viltfarget


ØHZBEU683

Daikiri vom Bahnhof-Zoo
HD:AA

Farge:Rød /Fabel

Jurij vom Rothenklingen
VDH KZG 98/1101
HD: A
Rød/Fabel


Beauty vom Bahnhof -Zoo
SHSB 519607
HD:A
Rød


23793/04
N DK UCH Birgit av Geehrbacch

 

T4 fritt

Patellaluksasjon 0/0
AD:AA /HD:AA

Mental testet 30.03.08

S55841/2001

INT NORDCH FINCH NV-04
Leiionspitz Chirac
Patellaluksasjon 0/0
HD: A /AD: Ua
EPI: U.a

Mental testet 3:a på skudd


S 14093/2001

S N UCH NV-01
Rhone Des Chevaloupsgreg
HD: A

S58557/96
SUCH NUCH NV-99
Söskärs Aska
HD:A

24049/99

NUCH Binna Av Nixenspitze
Patellaluksasjon 0/1
HD: B AA:A


Avlivet: Leverkreft
(Rød)

S51602/95

Zeldas Pop Up

S10637/96

NORD UCH NV-96-00
Zelda's Filifjonkan
HD:A

 

 

 

 
Mentalbeskrivelse (MH) av Izzy

 


Redlance's Izzy har gjennomført MH test i Norsk Belgisk Fårehundklubb 12.06.10 det var 1 Eurasiere med på denne testen denne dagen.

 

Formål med testen
- Beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett.

Deltakelse
- Hundens skal væere fylt 10 mnd senest på prøvedag og ikke være eldre enn 3 år.

Definisjon
- I testbanen plasseres det ut gjenstander eller momenter som er ment å skulle løse ut en handling hos hunden.
utformingen må være slik at den løser ut adferd dra det/de adferdsrepertoar som er ønskelig og beskrive.

Dommerne skal beskrive hundens adferd som de ser ved de forskjellige momentene etter et fastlagt skjema uavhengig rase.

Inne på Genetika i sverige ligger det en beskrivningsprotokoll MH som er utarbeidet, med spindel.
Denne laget på snittet av 45 gjenomførte MH testede eurasiere.

Det er opptil raseklubbene og lage en ønsket mal for sin rase malen kan være forskjellig fra rase til rase.
En Eurasier feks er ingen brukshund så den har bla ingen lek og den har skal heller ikke ha jakt lyst osv.

 

 

1

2

3

4

5

1a kontakt
Hilsing

Avviser kontakt.

Knurring og/eller biteforsøk

Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna.

Aksepterer kontakt. uten å besvare trekker seg ikke unna

Tar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert

Intensiv kontakt atferd Mot testleder. Kan hoppe og bjeffe

1b kontakt Samarbeide

Følger ikke med. Tross gjentatt lokking

Følger med motvillig. Trekker annen retning

Følger med hele Veien. Nøytral

Følger med villig. Engasjerer seg i tesleder.

Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.

1c KONTAKT
Håndtering

Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk.

Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører

Aksepterer nøytral

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører

2a LEK
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Leker. Starter langsomt Men blir aktiv

Leker aktivt, starter raskt

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt

2b LEK
Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Griper forsiktig,Eller nyper i gjenstand

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte. Hugger i gjenstanden

2c LEK
Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot

Biter - drar i mot- slipper - nytt tak

Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper

3a JAKT
Forfølgelse

Starter ikke

Starter, men avbryter

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten

Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet

Starter direkte, løper forbi byttet. Kan snu

3b JAKT
Griping

Overser byttet,Springer ikke frem

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse

Griper direkte. Slipper

Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger

Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig

Er urolig. Veksler mellom aktiviteter

5a avst.lek Interesse

Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk

5b AVST.LEK Truer/aggresjon

Ingen bjeff eller knurring

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del

5c AVST.LEK Nyskjerrighet

Går ikke til Figurant. uinteressert

Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand

Går frem når figurant gir seg til kjenne

Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse

Går frem direkte til fig. uten hjelp

5d AVST.LEK Lekelyst

Viser ingen interesse

Leker ikke, men viser interesse

Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot

Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot

Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke

5e AVST.LEK Samarbeide

Viser ingen interesse

Blir aktiv, men avbryter

Er aktiv med figurant når den er aktiv

Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig

Oppfordrer passiv fig. til videre lek

6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser, kort stopp

Huker seg, og stanser

Gjør unnamanøver uten å vende seg bort

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE
Nyskjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem

Går frem når fører setter seg på Huk og prater med Kjeldressen og roper på hunden

Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av

Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen

Går frem ti kjeldressen uten hjelp

6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring/ unnamanøver

Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene

Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre utslag ved 2 passering

Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e OVERRASKELSE Gjenstående interesse

Ingen interesse

Stanser/lukter ser på kjeledressen minst 1 gang

Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger

Biter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar

Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer

7a LYDFØLS
Redsel

Stanse, kort stopp

Huker seg og stanser

Gjør unnamanøver, uten å vende bort blikket.

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

7b LYDFØLS Nyskjerrighet

Går ikke frem

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden

Går frem til skrammelet når fører står vedsiden

Går frem til skrammelet Når fører har Gått halve Distansen

Går frem til skrammelet uten hjelp

7c LYDFØLS
Vedvarende redsel

Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver

Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer

Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer

7d LYDFØLSE Vedvarende interesse

Viser ingen interesse

Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang

Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger

Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer

8a SPØKELSER Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Viser enkelte trusselsignaler

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser stor trusselatferd, og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep

8b SPØKELSER
Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd

Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Kontollerer/viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet

8c SPØKELSER
Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører

Oppholder seg mest foran eller ved siden av fører, avstandsregulering

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll

Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll

Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet

8d SPØKELSER
Nyskjerrighet

Går frem når fører har tatt av fig. drakta

Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden

Går frem til spøkelse når fører står ved siden av

Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstand

Går frem til spøkelse uten hjelp

8e SPØKELSER
Kontakt

Avviser eller unngår kontakt

Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna

Besvarer kontaktforsøk

Tar selv kontakt med spøkelsene

Intensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe

9a LEK 2
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Leker – starter langsomt men blir aktiv, leker

Leker aktivt, starter raskt

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt

9b LEK 2
Griping

Griper ikke

Griper ikke direkte, snuser først på gjenstand

Griper forsiktig, eller nølende med fortennene

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte, hugger i gjenstanden

10 SKUDD

Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt

Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet

Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd